Home > Contact > Belangrijke telefoonnummers

Belangrijke telefoonnummers

Gemeente Gulpen-Wittem
Willem Vliegenstraat 12, 6271 DA Gulpen
Postbus 56, 6270 AB Gulpen
Telefoon: 14 043 - Mail: info@gulpen-wittem.nl - Fax: (043) 880 06 01


Telefonische bereikbaarheid gemeentehuis

Telefoon: 14 043
U kunt de gemeente Gulpen-Wittem vanuit het buitenland bereiken via 0031 43 8800 600.
Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. 


In levensbedreigende situaties:

Alarmnummer ambulance/brandweer/politie: 112


In niet levensbedreigende situaties:

 • Ambulance: Contact verloopt via huisarts
 • Huisartsenpost Nightcare (weekend of werkdagen na 17.00 uur): 045 5778844
 • Brandweer: 088 - 450 74 50
 • Politie: 0900 - 88 44 (30 ct/min)

Burgernet

Burgernet is een samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een telefonisch netwerk van inwoners en medewerkers van bedrijven uit de gemeente. Meld u aan bij Burgernet.


Meldnummer red een dier / dierenambulance

 • Meldnummer 144 red een dier (verwaarlozing en mishandeling): 144
 • Dierenbescherming Limburg/dierenambulance: 0900 700 9000
 • Dierenambulance Limburg-Zuid: 0900 4433224

Gemeente

 • Gemeentehuis: 14 043
 • Bel en herstellijn: 14 043 (doorgeven klachten en meldingen)
 • Calamiteitenlijn buitendienst gemeente:
  • Binnen kantooruren: 14 043
  • Buiten kantooruren: 06 - 22 45 25 30

Milieu

 • Spoedeisende meldingen en klachten
  • Binnen kantooruren: 14 043
  • Buiten kantooruren: bij spoedeisende klachten op het gebied van milieu bij evenementen en bedrijven: 06-15872887
 • Klachtentelefoon vliegtuiglawaai MAA: 043 - 365 20 20
 • Provinciale milieuklachtenlijn: 043 - 361 70 70
 • Waterverontreiniging: 0800 - 03 41
 • Milieupark aan de Fremme (Margraten): 045 - 543 71 00
 • Rd4-servicepunt afvalinzameling: 045 5437100 of via info@rd4.nl

Media

Vragen over bezorging VIA Gulpen-Wittem: 0475 - 41 75 30 of vul het klachtenformulier in.


Politie

Het politiebureau in Vaals en in Valkenburg aan de Geul is op werkdagen geopend tussen 09.00 en 17.00 uur, tel. 0900-8844.


Storingsnummers

 • Elektriciteit en gas 0800 - 9009 (gratis) Website Essent;
 • Kabelcom (Ziggo) 0900 - 1884 (lokaal tarief) Website Ziggo;
 • Water 043 309 09 09.
 • Openbare verlichting: neem rechtstreeks contact op met Ziut B.V. via 088 - 9450850

Welzijn en maatschappelijke dienstverlening

 • Vrijwilligerscentrale Gulpen-Wittem  06 46112017
 • Wmo loket 14 043
 • Indien er dringend hulp voor uw kind nodig is, kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de gemeente via 14 043. 
  Buiten kantooruren kunt u in zeer dringende situaties rondom de zorg voor kinderen contact opnemen met Crisisdienst jeugd Zuid Limburg. Rechtstreeks bereikbaar via 088 0072990 (24/7 bereikbaar).
 • Centrum voor Jeugd en Gezin 0800 - 02 02 555 (gratis)
 • Trajekt 043-7630050
 • Mantelzorglijn 0900 -20 20 496
 • Kindertelefoon 0800 - 0432  (dagelijks 14.00 – 20.00 uur)
 • Steunpunt seksueel misbruik 077 - 354 88 88
 • Sociale Zaken Maastricht Heuvelland 14 043
 • Huiselijk geweld (levensbedreigend) 112
 • Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (Veilig Thuis): 0800 - 2000 (gratis)
 • Korrelatie 0900 - 1450 (ma t/m vrijdag 9.00 tot 18.00 uur)
 • SOS Telefonische Hulpdienst 0900 - 0767
 • Alcohol Infolijn 0900 - 500 20 21
 • Drugs Infolijn 0900 - 1995
 • Hulplijn vermiste personen 0800 - 837 64 78 (0800-VERMIST)
 • GGD Zuid-Limburg 046 - 850 66 66
 • Klussendienst (voor kleine klusjes in en rondom huis uit voor inwoners met een ‘kleine beurs’, met een Wmo-indicatie en/of mensen van 65 jaar en ouder. Het enige dat u betaalt zijn eventuele materiaalkosten) - 043-8800777

Verstopping riool:

U kunt uw vraag of klacht over een verstopping in het gemeentelijk gedeelte van het riool melden bij de afdeling Publieksdiensten, tel. 14 043 (tijdens kantooruren) of via onze wachtdienst, tel. 06 - 22452530 (bereikbaar buiten kantooruren en in het weekend). Folder met meer informatie (pdf) .