Home > Digitaal loket > Belastingen

Belastingen

Vragen over belastingen? Sinds 1 januari 2015 kunt u daarvoor terecht bij de belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW).

Logo BsGW

Op de website van de BsGW www.bsgw.nl vindt u meer informatie. Uw persoonlijke belastingzaken regelt u snel en gemakkelijk via uw persoonlijke pagina. U kunt er onder andere uw aanslagen raadplegen, uw rekeningnummer wijzigen automatische incasso afgeven, bezwaar maken, taxatieverslagen inzien en kwijtschelding aanvragen. De belastingwebsite is beschikbaar vanaf het moment dat u de belastingaanslag van BsGW heeft ontvangen. Telefonisch bereikt u BsGW op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur via 088-8420420 (lokaal tarief). De medewerkers van het klantencontactcentrum van BsGW zijn u graag van dienst. U kunt tevens gebruik maken van een contactformulier.

U kunt bij de BsGW terecht voor:

 • Hondenbelasting
 • Reinigingsheffingen: afvalstoffenheffing en reinigingsrechten
 • Rioolheffing
 • Onroerende-zaakbelastingen (OZB)
 • Forensenbelasting
 • Toeristenbelasting
 • Baatbelasting

U kunt bij de de gemeente Gulpen-Wittem terecht voor:

 • Parkeerbelasting
 • Leges
 • Marktgelden
 • Lijkbezorgingsrechten

Informatie over de tarieven, betalingsmogelijkheden en uitleg per belastingsoort vindt u terug op www.bsgw.nl

Vanaf 2009 kunt u aanspraak maken op de mogelijkheid van kwijtschelding, echter uitsluitend voor de afvalstoffenheffing. Voor meer informatie over (het aanvragen van) kwijtschelding verwijzen wij u naar de website van de BsGW.

Bezwaar tegen de aanslag gemeentelijke belastingen en/of de WOZ-waardebeschikking

Het kan zijn dat u van mening bent dat de waarde van uw onroerende zaak te hoog is vastgesteld of de weergegeven objectafbakening niet juist is óf dat u het niet eens bent met één of meer aanslagen. Ook voor het indienen van een bezwaarschrift, verwijzen wij voor meer informatie naar de website van de BsGW.