Home > Bestuur & Organisatie > College van Burgemeester en Wethouders

College van Burgemeester en Wethouders

Portefeuilleverdeling college van burgemeester en wethouders gemeente Gulpen-Wittem:

Burgemeester ing. N.H.C. (Nicole) Ramaekers-Rutjens

E-mail: nicole.ramaekers@gulpen-wittem.nl

Portefeuilles

Algemeen bestuur
Openbare Orde en Veiligheid

Regionale samenwerking / internationale samenwerking
Bevolking en Burgerlijke stand
Handhaving
Drank- en Horecawet
Financiën, Belastingen en Verzekeringen
Juridische Zaken
Informatievoorziening en Automatisering
In- en externe dienstverlening 
Voorlichting en communicatie
 

Wethouder Piet Franssen

Wethouder P.H.J. (Piet) Franssen

Locoburgemeester

E-mail: p.franssen@gulpen-wittem.nl

Portefeuilles

Ruimtelijke Ontwikkeling en Volkshuisvesting
Grondbeleid/vastgoed
Milieu
Bouw Woning Toezicht
Watermanagement
Monumentenzorg
Openbare werken (incl. speelplaatsen en buitendienst)
Verkeer (incl. parkeerbeleid)
Vervoer (openbaar vervoer)
Evenementen en Markten
Accommodatiebeleid  
Economische Zaken

Projecten

Revitalisering kern Gulpen
Geularmen
Integrale gebiedsontwikkeling Gulperberg
Agroproductie en Leisure Parc (Nijswiller)

Politieke partij: Fractie Franssen


 Wthouder Laheij

Wethouder P.M. (Philip) Laheij

E-mail: philip.laheij@gulpen-wittem.nl

Portefeuilles

Onderwijs (incl. nieuwbouw)
Sociale Domein 3D (Jeugdwet, Participatiewet en WMO)
Sociale Zaken en WVG
Volksgezondheid
Kunst, Cultuur en Sport
Welzijn (breed)
Vreemdelingenbeleid
Vervoer (leerlingen-, ouderen- en gehandicaptenvervoer)
Toerisme en recreatie
P&O

Projecten

Leefbaarheid, burgerparticipatie en zelfsturing

Politieke partij: CDA