Home > Contact > Meldingen en klachten

Meldingen en klachten

U kunt hier uw melding of klacht indienen over:

Servicenormen gemeente Gulpen-Wittem


U kunt op diverse manieren uw melding doorgeven:

  • Digitaal formulier;
  • Twitter naar @GemGulpenWittem;
  • Diverse smartphone applicaties.

Digitaal formulier

... een losse stoeptegel, defecte straatlantaarn, een afgevallen tak ... U kunt uw melding direct doorgeven via dit digitaal formulier. Uw melding verloopt dan geheel digitaal en het is dan niet nodig een bezoek te brengen aan het gemeentehuis. Alle informatie die u invult, wordt vertrouwelijk behandeld.
Indien er sprake is van spoed of een gevaarlijke situatie, belt u dan binnen kantooruren met 14 043. Buiten kantooruren kunt u het wachtdienstnummer bellen: 06-22452530.

Twitter

Meldingen die via ons twitteradres binnenkomen, worden direct opgepakt. Twitter naar @GemGulpenWittem.
Twitteradvertentie
 

Smartphone applicaties

  • BuitenBeter is een gratis applicatie voor smartphones. Iedereen met een smartphone kan zo direct helpen om een schone, veilige en goede leefomgeving te realiseren. De BuitenBeter app is beschikbaar voor iPhone, Android, Windows Mobile en BlackBerry toestellen. De integratie met het eigen meldingensysteem zorgt ervoor dat de melding direct digitaal beschikbaar is voor de afhandelaars. Bovendien krijgen melders automatisch informatie in de app over de afhandeling. 

  • Verbeterdebuurt is een gratis applicatie waarmee het mogelijk is om meldingen aan Gulpen-Wittem door te geven. Dit kan zowel via de website op een kaartje van de gemeente als via de mobiele applicatie voor iPhone en Android. Ook bij dit meldsysteem zorgt de integratie met het eigen meldingensysteem ervoor dat de melding direct digitaal beschikbaar is voor de afhandelaars.
    Verbeter de buurt link

Klacht over dienstverlening van de gemeente:

Bezorging VIA Gulpen-Wittem

Meer informatie over het indienen van klachten over de bezorging van de VIA Gulpen-Wittem.

Verstopping riool:

U kunt uw vraag of klacht over een verstopping in het gemeentelijk gedeelte van het riool melden bij de afdeling Publieksdiensten, tel. 14 043 (tijdens kantooruren) of via onze wachtdienst, tel. 06- 22452530 (bereikbaar buiten kantooruren en in het weekend). Folder met meer informatie (pdf) .
 

Afval

Vanaf 1 januari 2017 is de gemeente Gulpen-Wittem aangesloten bij de gemeenschappelijke regeling Rd4. De gemeenschappelijke regeling is een uitvoeringsdienst van de gemeente. Dit houdt in dat alle taken op gebied van afvalinzameling worden uitgevoerd door Rd4. Naast de afvalinzameling is Rd4 ook de beheerder van het milieupark en kringloopwinkel te Margraten. Dit heeft een groot voordeel voor de burgers aangezien er vanaf 1 januari 2017 nog maar 1 informatiepunt is met betrekking tot het stellen van vragen en opvragen van informatie op gebied van afval. Voor informatie over de afvalinzameling kunt u de website www.rd4.nl raadplegen.

Rd4-servicepunt:

Telefoon: 045 - 543 71 00 (ma t/m vrij van 08.00  - 17.00 uur)
Email: info@rd4.nl
Website: www.rd4.nl

Meldpunt lastvandeoverheid.nl  

Stoort u zich aan onduidelijke formulieren, tegenstrijdige regels, moeilijke procedures, moet u steeds dezelfde gegevens aanleveren of wordt u van het kastje naar de muur gestuurd?
Hoe minder tijd u en de overheid kwijt zijn aan bureaucratische rompslomp, des te meer tijd er overblijft voor zaken die er écht toe doen. Bij het meldpunt 'Last van de Overheid' kunt u uw ervaringen met en/of oplossing voor de 'administratieve lasten' kwijt. Kijk voor meer informatie op: www.lastvandeoverheid.nl.

Anti Discriminatie Voorziening Limburg

Antidiscriminatievoorziening Limburg (ADV Limburg) signaleert, voorkomt en bestrijdt discriminatie in Limburg. ADV Limburg is er voor iedereen. Want discriminatie en ongelijke behandeling kan iedereen overkomen.U kunt bij ADV Limburg kosteloos meldingen maken van (een vermoeden van) discriminatie of ongelijke behandeling. ADV Limburg pakt elke melding deskundig op. Ook bij twijfels of als u vragen heeft over het onderwerp discriminatie, kunt u contact opnemen.Naast het registreren en behandelen van discriminatiemeldingen, werkt ADV Limburg ook aan het voorkómen van discriminatie, via preventie en voorlichtingsactiviteiten. Op school, op het werk, in het verenigingsleven of ergens anders. ADV Limburg werkt als onafhankelijk meldpunt en expertisecentrum, in opdracht van 30 Limburgse gemeenten.
www.advl.nl

Dienstverlenen is ons vak. Wat we zeggen, doen we ook !

Servicenormen zijn beloften van het gemeentebestuur aan u als inwoner over de diensten en producten van de gemeente.
Meer informatie over servicenormen en dienstverlening door gemeente.

Subtropisch zwemparadijs Mosaqua en sporthal Gulpdal

Voor vragen of klachten over subtropisch zwemparadijs Mosaqua en sporthal Gulpdal kunt u terecht bij de volgende adressen:
Subtropisch zwemparadijs Mosaqua: Landsraderweg 11, 6271 NT Gulpen, tel. 043-4507400, info@mosaqua.nl
Sporthal Gulpdal: Landsraderweg 5, 6271 NT Gulpen, 043-4507413.