Home > Contact > Meldpunt minder regels

Meldpunt minder regels

Vindt u dat het anders kan, zeg het dan…

Zijn er gemeentelijke regels die onduidelijk of ingewikkeld zijn en naar uw mening zelfs overbodig? Loopt u tegen onduidelijke formulieren of onlogische, omslachtige procedures aan? Via het lokale meldpunt 'minder regels' kunt u het aan ons doorgeven en aangeven hoe het volgens u beter kan. We willen het graag weten!

Waarom een meldpunt?

Minder regels, minder bureaucratie. Dat is voor u wel zo makkelijk. Voor ons is het belangrijk om te kijken waar we onze dienstverlening kunnen verbeteren. Om te weten welke regels in de praktijk lastig of misschien wel overbodig zijn, hebben we uw hulp nodig. Daarom is het lokaal meldpunt 'minder regels' ingesteld.

Wat gebeurt er met uw melding?

Doel is onze dienstverlening te verbeteren. Uw melding wordt daarom altijd serieus behandeld en doorgestuurd naar een deskundige die zal bekijken of uw reactie uitvoerbaar is. Op onze website rapporteren wij over wijzigingen en verbeteringen die worden uitgevoerd.

Digitaal formulier voor het doorgeven van uw melding minder regels

Wat kunt u hier NIET melden?

Het meldpunt Minder regels is niet bedoeld voor meldingen over schade of overlast in uw buurt, klachten over gedragingen van ambtenaren, bezwaar of beroep of inhoudelijke wensen of opmerkingen over het beleid van de gemeente. Voor die klachten over gedragingen van ambtenaren kunt u gebruik maken van het klachtformulier op deze website. Voor meldingen van schade of overlast kunt u gebruik maken van het daarvoor bestemde formulier.