Home > Ontdek Gulpen-Wittem > Natuur, milieu, water en afval

Natuur, milieu, water en afval

Afvalinzameling

Vanaf 1 januari 2017 is de gemeente Gulpen-Wittem aangesloten bij de gemeenschappelijke regeling Rd4. De gemeenschappelijke regeling is een uitvoeringsdienst van de gemeente. Dit houdt in dat alle taken op gebied van afvalinzameling worden uitgevoerd door Rd4. Naast de afvalinzameling is Rd4 ook de beheerder van het milieupark en kringloopwinkel te Margraten. Dit heeft een groot voordeel voor de burgers aangezien er vanaf 1 januari 2017 nog maar 1 informatiepunt is met betrekking tot het stellen van vragen en opvragen van informatie op gebied van afval. Voor informatie over de afvalinzameling kunt u de website www.rd4.nl raadplegen.

Info / servicepunt:

Rd4-servicepunt:

Telefoon: 045 - 543 71 00 (ma t/m vrij van 08.00  - 17.00 uur)
Email: info@rd4.nl
Website: www.rd4.nl

Wat is nieuw in 2017?

Afvalwijzer

Vanaf 2017 is de afvalwijzer gepersonaliseerd. Dit betekent dat op de afvalwijzer alleen nog de inzameldagen staan vermeld die betrekking hebben op dat specifieke adres. Op de afvalwijzer staan de inzameldagen van de volgende afvalstromen vermeld:

  • Huishoudelijk restafval
  • GFT-afval
  • Oud Papier
  • Plastic, metalen, drankkartons
  • KCA
  • Kerstbomen
  • Snoeiafval

> Bekijk hier uw persoonlijke afvalwijzer

Daarnaast zit bij de afvalwijzer ook een afvalpas voor toegang tot de Rd4 milieuparken.

Rd4-afvalapp

Naast de papieren afvalwijzer is er ook de Rd4-afvalapp. Met de Rd4-afvalapp op uw smartphone heeft u altijd de beschikking over de Rd4-afvalpas. U kunt uw app gebruiken als afvalpas. Daarnaast biedt de afvalapp de optie om een herinnering in te stellen wanneer het afval wordt opgehaald. Zo mist u nooit meer een afvalronde. De app geeft ook inzicht in uw afvalaanbiedingen (container en milieupark). U kunt de app gratis installeren via de Appstore van Apple en Android. Heeft u geen smartphone? 

Inzameling plastic, metalen verpakkingen en drankkartons

In 2017 wordt de inzameling van Plastic, Metalen en drankkartons (PMD) uitgebreid van 1x per 4 weken naar 1x per 2 weken. De nieuwe inzameldagen staan op de afvalwijzer en in de Rd4 afvalapp. Voor het aanbieden van de PMD dient u gebruik te maken van de gratis verkrijgbare plastic afvalzakken. Op de website van Rd4 treft u een overzicht aan van de materialen die u in deze zak mag aanbieden. De afvalzakken kunt u gratis afhalen bij de volgende afhaalpunten:

Milieupark

Als inwoner van Gulpen-Wittem kunt u vanaf 1 januari 2017 gebruikmaken van alle milieuparken van Rd4. Hiervoor dient u zich te legitimeren en de afvalpas bij u te hebben. Een overzicht van de locaties van de milieuparken treft u aan op de website van de Rd4 (www.rd4.nl). Contante betaling is niet mogelijk! Vergeet dus niet uw bank- of giropas mee te nemen!

Tarieven milieuparken

Een aantal tarieven op de milieuparken zijn met ingang van 1 januari 2017 gewijzigd om hergebruik en recycling (en behoud van grondstoffen) zoveel mogelijk te stimuleren. De afvalstromen die bijzonder geschikt zijn voor hergebruik of recycling kunnen gratis worden aangeboden. Voor ongescheiden afvalstromen zoals vervuild puin gaan de tarieven omhoog. Een compleet overzicht van alle milieuparktarieven in 2017 treft u aan op de website van Rd4 www.rd4.nl.

Klein Chemisch Afval

Per abuis ontbreken de gegevens van het Klein Chemisch Afval in de geprinte afvalwijzer van Rd4. In maart en september zijn er echter een aantal plekken waar u uw Klein Chemisch Afval kunt inleveren. Raadpleeg voor de data en locaties onderstaande informatie:

Standplaats op 15 maart 2017 en 13 september 2017

Stokhem, Kasteel Wijlreweg: 09.00 – 09.50 uur
Wijlre, Van Wachtendonckplein; 10.00 – 12.00 uur
Eyserheide, Hamerstraat: 12.30 – 13.00 uur
Eys, Nachtegaalstraat; 13.10 – 14.50 uur
Partij, Oude Heirbaan: 15.00 – 15.55 uur
Mechelen, Dr. Janssenplein: 16.00 – 17.30 uur

Standplaats op 16 maart 2017 en 14 september 2017

Reijmerstok, Brede Hoolstraat: 09.00 – 09.50 uur 
Slenaken, Dorpsstraat (parkeerterrein): 10.00 – 11.00 uur
Epen, Schoolstraat (parkeerterrein): 11.10 – 12.20 uur
Nijswiller, Kerkstraat (parkeerterrein): 13.00 – 13.50 uur
Wahlwiller, John F. Kennedystraat: 14.00 – 15.00 uur
Gulpen, Willem Alexanderplein: 15.15 – 17.30 uur