Home > Actueel > Nieuws > Hoorzittingen bezwaarschriftencommissie voortaan in Margraten

Hoorzittingen bezwaarschriftencommissie voortaan in Margraten

Nieuwe bezwaarschriftencommissie

Hoorzitting vanaf januari 2018 in het gemeentehuis van Margraten

Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente kunt u hiertegen een bezwaar indienen. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld een vergunning voor het bouwen van een garage, een besluit om juist wel of niet handhavend op te treden of een besluit over het al dan niet toekennen van een voorziening op basis van de Wmo.

Om een goede beslissing te kunnen nemen op een bezwaarschrift heeft de gemeente ervoor gekozen om zich te laten adviseren door een onafhankelijke externe deskundige, de bezwaarschriftencommissie. Er is besloten om aan te sluiten bij de Intergemeentelijke Adviescommissie Bezwaarschriften. Dit is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Eijsden-Margraten, Meerssen Vaals en nu ook Gulpen-Wittem.

Dit betekent dat per 1 januari 2018 onze bezwaarschriftprocedures worden voorgelegd aan deze adviescommissie.  In december zal de laatste hoorzitting plaatsvinden in de raadzaal in Gulpen. Vanaf 2018 zullen alle hoorzittingen plaats vinden in een vergaderzaal in het gemeentehuis in Margraten. Dit betekent dat u niet meer voor een mondelinge behandeling van uw bezwaarschrift wordt uitgenodigd in het gemeentehuis in Gulpen, maar in het gemeentehuis in Margraten.