Home > Actueel > Nieuws > Leges- en heffingskosten

Leges- en heffingskosten

De gemeenteraad van de gemeente Gulpen-Wittem heeft tijdens de raadsvergadering van 29 juni jl. de volgende motie van de fracties CDA en Franssen unaniem aangenomen: ‘Afschaffen leges- en/of heffingskosten verenigingen voor evenementen en activiteiten’. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gulpen-Wittem omarmt deze motie en is voornemens de verordening aan te passen. De gewijzigde regelingen zullen tijdens de raadsvergadering in december aan de gemeenteraad voorgelegd worden en zullen naar verwachting per 1 januari 2018 in werking treden. Tot die tijd zal er volgens de gebruikelijke wijze leges- en/of heffingskosten berekend worden.