Home > Actueel > Nieuws > Textielinzameling in Gulpen-Wittem

Textielinzameling in Gulpen-Wittem

Naar aanleiding van het bericht in de Gulp-en-Geuljournaal van vorige week betreffende de inzameling van textiel kan verwarring zijn ontstaan over het textielbeleid binnen de gemeente Gulpen-Wittem. Graag willen wij uitleggen hoe de textielinzameling in onze gemeente is geregeld.

De textielinzameling in de gemeente Gulpen-Wittem maakt onderdeel uit van de totale afvalinzameling. Reinigingsdiensten Rd4 is namens de gemeente aangesteld voor de inzameling van het afval. Het is verboden om zonder vergunning afvalstoffen, waaronder ook textiel valt, in te zamelen. Voor de inzameling van textiel heeft de gemeente dit jaar vier vergunningen verleend aan goede doelen, namelijk het Missiecomité Eys, Actie 68, Van der Looij Welfare foundation en Reshare (Leger des Heils).

Met deze partijen zijn afspraken gemaakt over de inzameling en opbrengsten van het textiel. Zo wordt al het ingezamelde textiel verwerkt in het Rd4-textiel sorteercentrum. Hier werken dagelijks zo’n 100 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het sorteercentrum levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de sociale werkgelegenheid in Zuid-Limburg. Het textiel wordt hier gesorteerd in wel 200 verschillende soorten en wordt na sortering geperst in balen en doorverkocht naar landen over de hele wereld. Textiel dat niet meer geschikt is voor de verkoop wordt zoveel mogelijk gerecycled voor bijvoorbeeld isolatiemateriaal of poetsdoeken.

De goede doelen krijgen voor hun inspanningen een vergoeding. De overige inkomsten uit het textiel worden gebruikt om de uitgaven van de afvalinzameling- en verwerking te compenseren. Het is verboden om deze inkomsten te gebruiken voor andere doeleinden zoals het verbeteren van de leefomgeving. Wanneer er meer inkomsten zijn dan uitgaven vloeien deze terug naar de burger. De gemeente probeert de kosten voor de burger (via de afvalstoffenheffing) zo realistisch mogelijk in te schatten zodat inkomsten en uitgaven zoveel mogelijk overeenkomen.

De inzameling van textiel in onze gemeente zorgt er dus enerzijds voor dat het textiel op een goede manier wordt verwerkt en niet bij het restafval belandt, draagt bij aan de sociale werkgelegenheid in de regio, helpt de goede doelen die meehelpen met de inzameling middels een financiële bijdrage en houdt de afvalstoffenheffing laag.