Home > Ontdek Gulpen-Wittem > Ondernemen

Ondernemen

De gemeente Gulpen-Wittem staat klaar voor haar ondernemers

Bij 'digitaal regelen' vindt u per thema de diensten die de gemeenten digitaal aan ondernemers aanbiedt
 

Hebt u een bedrijf in werking of wilt u gaan bouwen?

Leest u onderstaande informatie dan door.
Op grond van de Wet milieubeheer is het verboden zonder een daartoe verleende vergunning een bedrijf op te richten, te veranderen dan wel in werking te hebben. De vergunning ziet er op toe dat zoveel mogelijk nadelige gevolgen voor het milieu worden beperkt of voorkomen. De bedrijfscategorieën waar het om gaat, zijn wettelijk vastgelegd. In sommige gevallen kan het melden van de bedrijfsactiviteiten aan de hand van een speciaal door de overheid ontworpen meldingsformulier voldoende zijn. Echter, in andere gevallen kan het mogelijk zijn dat afhankelijk van de bedrijfsactiviteiten, de omgeving of veranderende wet- en regelgeving een milieuvergunning vereist is. Indien naast de milieuvergunning tevens een bouwvergunning is vereist, dient u er rekening mee te houden dat er een coördinatieverplichting is en dat de gemeente de bouwvergunning pas kan verlenen nadat de milieuvergunning is verleend en andersom.

De afdeling Publieksdiensten bekijkt voor iedere situatie afzonderlijk of een vergunning dan wel een melding is vereist. Een vergunningprocedure kan zes maanden in beslag nemen. Neem daarom ruimschoots vóór de geplande aanvang van nieuwe of gewijzigde bedrijfsactiviteiten contact op met de heer M. van der Venne afdeling Publieksdiensten, vergunningverlening milieu via telefoonnummer 043-8800662. 

Bekijk hier de brochure "RWTH Aachen Campus - Investering in de toekomst".


Bericht voor ondernemers

11 januari 2007 - Aandachtspunten Wet “Werken aan winst”

Op 29 november 2006 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel "Wet werken aan winst" aangenomen. De "Wet werken aan winst" regelt dat met ingang van 2007 het tarief voor de vennootschapsbelasting wordt verlaagd, maar dat de mogelijkheid om af te schrijven op gebouwen sterk wordt beperkt. Als gevolg van deze beperking van de afschrijving zullen de totale opbrengsten van de vennootschapsbelasting nagenoeg gelijk blijven. De beperking van de afschrijving geldt overigens ook voor de ondernemers die over hun winst uit onderneming belasting betalen via de inkomstenbelasting. Vanaf 2007 mogen ondernemingen bij de berekening van de belastbare winst niet afschrijven op de boekwaarde van gebouwen wanneer deze boekwaarde lager is of wordt dan 100% van de WOZ-waarde. Bij gebouwen die de onderneming zelf gebruikt is dat 50% van de WOZ-waarde. Dit betekent dat ondernemingen vanaf 2007 een groter belang krijgen bij de vastgestelde WOZ-waarde wanneer de fiscale boekwaarde "in de buurt ligt" van de op de WOZ-waarde gebaseerde bodemwaarde. De bijzondere afschrijvingsbepalingen in de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting betreffen "gebouwen" als bedrijfsmiddel. Voor meer info kunt u zich wenden tot de belastingdienst of uw administratiekantoor.