Home > Proclaimer

Proclaimer

De gemeente Gulpen-Wittem is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Komt u desondanks toch informatie tegen die niet correct of verouderd is, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. U kunt dat via deze link doen. Wij zullen uw melding zo spoedig mogelijk behandelen en indien nodig actie ondernemen.

Copyrights
Al het materiaal dat getoond wordt op deze website is eigendom van de gemeente Gulpen-Wittem en is beschermd door copyright, handelsmerk en andere intellectuele rechten. Het materiaal mag alleen gebruikt en geprint worden voor persoonlijke, niet commerciële doeleinden. Het materiaal mag niet worden gereproduceerd, verspreid, verkocht of gepubliceerd zonder dat daarvoor schriftelijke goedkeuring is verkregen van de gemeente Gulpen-Wittem.
Voor meer informatie over het gebruik van het materiaal, kunt u contact opnemen met Voorlichting en Communicatie van de gemeente Gulpen-Wittem.

E-Mail
Elk e-mailbericht dat binnen komt bij de gemeente Gulpen-Wittem wordt met zorg behandeld. Het is echter door de gemeente Gulpen-Wittem niet uit te sluiten dat een e-mailbericht bij verzending op weg naar de gemeente via internet door derden wordt ingezien. Dit valt buiten het bereik van de gemeentelijke bevoegdheid of verantwoordelijkheid. De naam-, adres-, woonplaatsgegevens, die door u worden opgegeven voor beantwoording zullen door gemeente Gulpen-Wittem alleen voor dit doel worden gebruikt.

Anonimiteit
Deze website kunt u anoniem bezoeken. Wel wil de gemeente Gulpen-Wittem een beeld krijgen van het aantal bezoekers van haar site en welke pagina's specifiek worden bezocht. Daarom kijken we uitsluitend naar aantallen en niet naar wie onze site bezoekt. Uw gegevens blijven dus anoniem.

Sim Analytics
Deze website maakt gebruik van Sim Analytics van webleverancier Sim Groep. Sim Analytics maakt gebruik van ‘cookies’, die inzicht geven in het gebruik van de website. Ook is er sprake van IP-tracking.

Veiligheid
Met het downloaden van deze site of een deel ervan kunnen virussen worden geïmporteerd die de werking van uw computer en programmatuur kunnen beïnvloeden. De gemeente Gulpen-Wittem probeert dit tot een minimum te beperken door regelmatig te controleren op virussen. Helaas kunnen wij geen garantie afgeven.

Links naar andere sites
Een aantal links in deze site leidt naar andere sites op servers van derden waarop de gemeente Gulpen-Wittem geen controle heeft. De gemeente Gulpen-Wittem is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waarnaar wordt verwezen. Ook aanvaardt de gemeente Gulpen-Wittem geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze sites of datgene wat daaruit voortvloeit.

Indien de eigenaar / eigenares van een site bezwaar maakt tegen het feit dat via de website van de gemeente Gulpen-Wittem een link is opgenomen naar zijn of haar site zal de gemeente Gulpen-Wittem met hem of haar in overleg treden en desgewenst de bewuste link verwijderen.

Copyright ©2009 Gemeente Gulpen-Wittem