Home > Actueel > Sociaal Domein

Sociaal Domein

Nieuwe taken voor gemeente

Op 1 januari 2015 zijn een drie nieuwe wetten ingegaan: de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015. Als gevolg van deze zogeheten 'decentralisaties' heeft de gemeente een groot aantal taken overgenomen van rijksoverheid en provincie.

Samenwerking Maastricht-Heuvelland

De gemeenten Gulpen-Wittem, Eijsden-Margraten, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul werken samen aan de transformatie van het sociaal domein. Wij garanderen dat iedereen de zorg, ondersteuning of hulp krijgt die nodig is. Om te zorgen voor een zorgvuldige overgang voor zorgvragers, werknemers en iedereen die ondersteuning nodig heeft, nemen wij vier jaar de tijd voor dit proces. Meer informatie vindt u op www.sociaaldomein-maastricht-heuvelland.nl/

Samen Doen Gulpen-Wittem

In Gulpen-Wittem zetten vele mensen zich in voor anderen en voor hun gemeenschap. Ze nemen samen met elkaar (buurt)initiatieven. Stuk voor stuk mooie initiatieven die een positieve bijdrage leveren voor de omgeving. ‘Samen Doen’ is daarom de slogan van de gemeentelijke visie én onze communicatiecampagne. Deze campagne brengt eigen inwoners in beeld die zich inzetten voor anderen en meedoen in de maatschappij.