Home > Digitaal loket > Tarieven

Tarieven

Voor het aanvragen van een rijbewijs, een reisdocument of een vergunning worden in het algemeen leges in rekening gebracht. Leges zijn een vergoeding van de kosten van een specifieke dienstverlening. De hoogte van de leges ligt vast in de legesverordening en de bijbehorende legestarieventabel. De aanvrager is leges verschuldigd op het moment dat hij of zij de aanvraag indient.