Home > Toegankelijkheid

Toegankelijkheid

 

De gemeente Gulpen-Wittem besteedt bij het maken van deze website veel aandacht aan toegankelijkheid, gebruiksgemak en vindbaarheid. Wij proberen alle informatie zo aan te bieden dat iedereen deze eenvoudig kan vinden en gebruiken. Vanaf 2013 maken we deze website zoveel als mogelijk volgens het Kwaliteitsmodel Webrichtlijnen.
 

Functiebeperking

Het grootste deel van deze site is geschikt voor mensen met een functiebeperking. Hebt u een functiebeperking en komt u een onderdeel van de site tegen dat u niet kunt raadplegen? Dan kunt u met uw vragen terecht bij telefoonnummer 14043 of mail naar info@gulpen-wittem.nl.
 

Webrichtlijnen
 

Webrichtlijnen Prioriteit 1 en 2

De gemeente Gulpen-Wittem toetst de website zelf op de normen van de Webrichtlijnen. Dat kan ook door een onafhankelijk expertisebureau worden uitgevoerd. Aangezien dat jaarlijks echter aanzienlijke kosten met zich meebrengt, is de keuze gemaakt de toetsing geregeld zelf uit te voeren.

Uit controle blijkt dat een onderdeel van deze website gedeeltelijk niet aan de webrichtlijnen voldoet, namelijk een deel van de productformulieren. De reden is dat de leverancier (SIMgroep) deze toepassing tot nu toe niet voor alle formulieren webrichtlijnenproof kan leveren. Voor producten met bijvoorbeeld e-herkenning voor bedrijven wordt verwacht dat dit in 2015 is opgelost.

Ook zijn nog niet alle documenten die op deze website aangeboden worden, volledig doorzoekbaar. Daar werken wij momenteel hard aan.

De zelfevaluatie wordt uitgevoerd aan de hand van een standaardevaluatie die opgesteld is door het Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten (KING). De resultaten van de evaluatie wordt aan KING gerapporteerd. KING voert steekproeven uit onder de gemeenten die een zelfevaluatie hebben uitgevoerd. Zij rapporteren de uitkomsten aan de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK).

Volledig webrichtlijnenproof

De gemeente Gulpen-Wittem streeft ernaar dat de website in 2015 volledig webrichtlijnenproof is op basis van de op dat moment geldende webrichtlijnen.
 

Melding van ontoegankelijkheid

Mocht u om welke reden van ook geen toegang krijgen tot deze website of tot de informatie die u zoekt, stuur dan een mail naar voorlichting@gulpen-wittem.nl.

  • Omschrijf het probleem
  • Vermeld de link van de pagina die problemen geeft
  • Geef bij voorkeur aan welk besturingssysteem u gebruikt, welke browser software u heeft, of u instellingen heeft aangepast en of u hulpmiddelen, schermlezer, schermvergrotingssoftware, spraakherkenningssoftware gebruikt

Uw melding wordt dan zo spoedig mogelijk opgepakt.