Home > Bestuur & Organisatie > Vrijwillige brandweer

Vrijwillige brandweer

De brandweer Gulpen-Wittem bestaat uit 45 vrijwilligers met een beroepscommandant voor 20 uur per week.
In 1999 besloten de gemeenten Gulpen en Wittem voor een gezamelijke fusie, met de naam Gulpen-Wittem. Hierdoor fuseerden ook de beide brandweerkorpsen. Door de risicodekking van het gebied bleven wel de 2 uitrukposten: post Gulpen en post Mechelen. 

Post Gulpen

De post Gulpen bestaat uit 20 personen en is ingedeeld in 2 groepen.
De kazerne van de post Gulpen ligt aan de Landsraderweg1 te Gulpen.
Het uitrukgebied bestaat uit de volgende kernen: Gulpen, Wijlre, Reymerstok,Stokhem, Ingber, Margraten.

Post Mechelen

De post Mechelen bestaat uit 25 personen en is ingedeeld in 2 groepen en ligt aan de Spetsesweide 1a te Mechelen. Het uitrukgebied bestaat uit de volgende kernen: Mechelen, Epen, Wahlwiller, Nijswiller, Eijs, Partij, Slenaken, Vijlen.

Sinds de start van de brandweer in Gulpen-Wittem bijna 180 jaar geleden is er nogal wat veranderd. In 1975 kreeg de brandweer bijvoorbeeld voor het eerst eigen vervoer met Volkswagen-busjes en in 1980 werd de eerste echte brandweerwagen met toebehoren aangeschaft. In recentere tijden werd de nieuwe brandweerkazerne te Mechelen geopend (2006) en sinds die tijd beschikt de post Mechelen over een nieuwe TS.

Drie districten

Op 1 januari 2009 zijn alle afzonderlijke brandweerkorpsen in de regio Zuid-Limburg onder leiding van één regionaal brandweercommandant samengevoegd tot de Brandweer Zuid-Limburg. Alle brandweermensen (beroepskrachten en vrijwilligers) zijn in dienst van de Brandweer Zuid-Limburg en ook het materieel (kazernes, brandweerwagens, uitrusting) is in beheer van de nieuwe organisatie. De Brandweer Zuid-Limburg valt vanaf 1 januari 2009 dus niet meer onder de gemeenten, maar functioneert als een zelfstandige organisatie. Gulpen-Wittem behoort tot district 3; Parkstad.

De Brandweer Zuid-Limburg is onderverdeeld in drie districten. Dit zijn de districten Maastricht, Westelijke Mijnstreek en Parkstad. Elk district voert voor de regio kerntaken uit. De verdeling van deze taken is als volgt:

  • District Maastricht: Scholing (Opleiding en Oefening)
  • District Westelijke Mijnstreek: Risicobeheersing
  • District Parkstad: Repressie, Materieel en Verbindingen

Daarnaast is elk district onderverdeeld in brandweerposten (kazernes). In totaal zijn er 24 posten, bemenst door zowel beroeps als vrijwilligers. Vanuit deze posten is de Brandweer Zuid-Limbrug in staat binnen de normtijd bij een incident ter plekke te zijn. De kracht van de basisbrandweerzorg in Gulpen-Wittem ligt in het snel en adequaat optreden bij calamiteiten. Bij complexe situaties kan het voorkomen dat de brandweer een beroep doet op specialisten van aangrenzende korpsen, en soms ook over de grenzen heen.

Klik hier ook eens om de uitgebreide website van de vrijwillige brandweer van Gulpen-Wittem te bezoeken. Kazernechef is Bert Ubachs. Regionaal commandant is Gerard van Klaveren. Er is veel informatie te vinden over de geschiedenis van de beide posten, het materieel, actueel nieuws enzovoort!

Meer informatie op de website van de brandweer Zuid-Limburg.

Inzet van een Snel Inzetbare Eenheid

In Nijswiller is op 23 april 2010 officieel een nieuwe brandweerpost geopend. Deze is gevestigd in een gedeelte van scholengemeenschap Sophianum. Zowel vrijwilligers als beroepskrachten nemen overdag de calamiteiten in de gemeenten Gulpen-Wittem, Simpelveld en Vaals voor hun rekening. Dat gebeurt in eerste instantie met een zogenoemde Snel Inzetbare Eenheid (SIE). Dat betekent dat twee personen in een speciaal daarvoor ontwikkelde kleinere brandweerwagen als eerste uitrukken naar een incident. Later volgt dan een regulier blusvoertuig. Het idee van een SIE is afkomstig uit Denemarken, waar er in afgelegen gebieden al jaren meer gewerkt wordt. Door de inzet van de SIE is bij brand de eerste slagkracht gegarandeerd. De mensen die dit voertuig bemannen, hebben naast de reguliere brandweeropleidingen nog een extra opleiding gehad. Het project krijgt inmiddels landelijke belangstelling. 

Contact

  • Algemeen alarmnummer: 112
  • In niet levensbedreigende situaties: 088-4507450

Brandweer Gulpen-Wittem:

Locatie Gulpen:
Landsraderweg 1, 6271 NT Gulpen

Locatie Mechelen:
Spetsesweide 1a, 6281 BV Mechelen

Hoofdkantoor Brandweer Zuid-Limburg

Bezoekadres:
Holstraat 35, 6269 AW Margraten
Telefoon: 088-4507450, Fax: 088-4507451

Postadres:
Postbus 35, 6269 ZG Margraten

Factuuradres:
Bekkerweg 44, 6417 BW Heerlen

Alarmcentrale

De alarmcentrale van de Brandweer Zuid-Limburg vormt samen met de alarmcentrales van politie en ambulancediensten het Meldcentrum Zuid-Limburg. Dit is gevestigd in het politiebureau in Maastricht. Bij het meldcentrum komen de 112 meldingen binnen voor de brandweer. De alarmcentrale is bovendien rechtstreeks verbonden met de brandmeldinstallaties van zo'n 1000 abonnees. Het betreft hier voornamelijk grotere bedrijven, zorginstellingen en ziekenhuizen waar bij brand en rookontwikkeling automatisch de meldkamer van de brandweer gealarmeerd wordt. 

De mensen die de centrale bemannen, de centralisten, zorgen voor de alarmering en de aansturing van de brandweereenheden. Bij grootschalige incidenten zorgt de centrale voor de inzet van meer materieel en mensen en voor de alarmering van regionale specialismen. Als er sprake is van een ramp alarmeert en informeert de centralist de rampenstaf van de betrokken gemeente(n). Bij ernstige incidenten waarschuwt de alarmcentrale de bevolking door een of meerdere sirenes aan te zetten. In Zuid-Limburg staan 204 sirenes, die individueel of groepsgewijs bedient kunnen worden. Vanuit de centrale kunnen direct berichten op de teletekstpagina van de rampenzender L1 worden gezet. Jaarlijks wordt door de centrale zo'n 8000 keer een eenheid in Zuid-Limburg gealarmeerd voor een brand, een ongeval of hulpverlening.