WOZ

De WOZ-waarde van uw pand wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. U vindt de WOZ-waarde in de WOZ-beschikking.
U ontvangt deze beschikking elk jaar, meestal in februari. U ontvangt de beschikking van de BsGW (Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen).

WOZ-waarde woningen vanaf 1 oktober 2016 openbaar

De WOZ-waarde van woningen wordt vanaf 1 oktober 2016 openbaar. Vanaf dat moment kan ieder de WOZ-waarde van woningen opvragen. In 2015 heeft er een wetswijziging op de wet WOZ plaatsgevonden die bepaalt dat de WOZ-waarde van woningen per 1 oktober 2016 openbaar moeten worden. Op deze wijze is er meer transparantie voor de burgers. Meer informatie vindt u op de website van de BsGW.

Uitvoering gemeentelijke belastingen door BsGW

Vragen over de WOZ? Sinds 1 januari 2015 kunt u daarvoor terecht bij de belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW).

Logo BsGW

Op de website van de BsGW www.bsgw.nl vindt u meer informatie. Uw persoonlijke belastingzaken regelt u snel en gemakkelijk via uw persoonlijke pagina. U kunt er onder andere uw aanslagen raadplegen, uw rekeningnummer wijzigen automatische incasso afgeven, bezwaar maken, taxatieverslagen inzien en kwijtschelding aanvragen. De belastingwebsite is beschikbaar vanaf het moment dat u de belastingaanslag van BsGW heeft ontvangen. Telefonisch bereikt u BsGW op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur via 088-8420420 (lokaal tarfief). De medewerkers van het klantencontactcentrum van BsGW zijn u graag van dienst. U kunt tevens gebruik maken van een contactformulier.

Bezwaar tegen de aanslag gemeentelijke belastingen en/of de WOZ-waardebeschikking

Het kan zijn dat u van mening bent dat de waarde van uw onroerende zaak te hoog is vastgesteld of de weergegeven objectafbakening niet juist is óf dat u het niet eens bent met één of meer aanslagen. Ook voor het indienen van een bezwaarschrift, verwijzen wij voor meer informatie naar de website van de BsGW.
 

BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen

Postadres:                  Postbus 1271, 6040 KG Roermond
Bezoekadres:              Maria Theresialaan 99, 6043 CX Roermond
Belastingtelefoon:       088-8420 420
Internet:                     www.bsgw.nl
Geopend:                   ma t/m vr 08.30-17.00 uur.
Rekeningnummer: IBAN NL18 INGB 0002120407 t.n.v. BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen