St. Cunibertuskerk

Het kerkje van Wahlwiller geniet grote bekendheid door de wandschilderingen en kruiswegstaties van Aad de Haas (1920-1972). Deze Rotterdamse schilder voltooide de schilderingen in 1949, op 29-jarige leeftijd. Een paar jaar later ontstond een rel rond de schilderingen die er toe leidde dat de bisschop van Roermond de staties -op gezag van Rome- uit de kerk liet verwijderen. Gelukkig werden ze goed bewaard en in 1981 zijn de kruiswegstaties teruggeplaatst. De kerk zelf dateert vermoedelijk uit de eerste helft van de twaalfde eeuw. Het is een van de oudste zaalkerkjes van Nederland. De kerk is dagelijks, tot aan het hekwerk in het middenschip, geopend. Het adres van de kerk is Oude Baan 23 te Wahlwiller.
Informatie over rondleidingen vindt u op het bord in het voorportaal van de kerk.

Kruiswegstaties van Aad de Haas
Opvallend is dat Aad de Haas geen 14 maar 16 staties heeft geschilderd. Hij was van mening dat de kruisweg niet met de graflegging kon eindigen. Deze heeft de glorie van de verrijzenis en het eeuwige leven gebracht. Het kruis zonder verrijzenis is volgens hem zinloos. Daarom werd de voorstelling van de verrijzenis toegevoegd. Dat was nieuw voor die tijd. Verder is hij ook niet, zoals gebruikelijk, vooraan links begonnen, maar rechts. Door aan de zogenaamde verkeerde kant te beginnen, bereikte hij dat de verrijzenis tegenover de zuidzijde kwam te liggen, zodat het daglicht zijn donker-lichtsymboliek het best ondersteunde. Zo zit er zeer veel symboliek in zijn werk verborgen.