Schutterij Eys

500 jaar oude schutterij nog steeds springlevend

Schutterij Eys

Op feest- en hoogtijdagen en bij bijzondere gebeurtenissen trekt ze erop uit: de schutterij die menig dorp nog rijk is. Zo ook in Eys. Schutterij St. Sebastianus - vernoemd naar de patroonheilige van de schutters - bestaat al sinds 1517. Die historie is te herleiden aan de hand van het koningszilver dat zorgvuldig wordt bewaard. St. Sebastianus is nog steeds een bloeiende vereniging die jong en oud bindt. Dit cultureel erfgoed heeft een belangrijke rol in de samenleving. Via de schutterij blijven oude tradities immers voortleven.

Bekijk de video van de 500 jaar oude schutterij St. Sebastianus Eys

Schutterijen hadden oorspronkelijk in de middeleeuwse steden een verdedigende taak. Ze beschermden de mensen tegen kwaad van buitenaf. Naderhand kregen ze ook andere functies, zoals politietaken ten dienste van de lokale Schepenbank. Door de eeuwen heen zijn de taken en rollen dus veranderd.

 Voorop in de processie

“Bij onze oprichting in 1517 bestond de samenleving veelal uit kleine dorpen met hechte gemeenschappen”, vertelt vaandeldrager Luc Wolters, die veel weet over de historie. “In die tijd verscheen Maarten Luther ten tonele, die zich tegen misstanden in de katholieke kerk richtte. Als tegenbeweging probeerde de kerk gelovigen nadrukkelijk bij katholieke rituelen en gebruiken te betrekken. Ze riep de mensen bijvoorbeeld op om mee te trekken in processies. Ook de schutterijen - waarvan er in die tijd veel bestonden en ontstonden - trokken mee om de stoet, de gelovigen en het geloof te beschutten. Al was dat vooral symbolisch: de meeste gelovigen in deze omgeving bleven katholiek. Protestanten om de processie tegen te beschermen, waren hier nauwelijks.”

 Leeftijd speelt geen rol

“De band met de katholiek kerk is altijd gebleven. We lopen nog steeds mee in de processie en we bidden voor overleden leden tijdens een Mis op ons patroonsfeest rond 20 januari”, licht Luc toe. “Daarnaast heeft de schutterij nu een sociale functie. We hebben een bloeiende vereniging van bijna 100 leden, van wie 67 geüniformeerd. We vieren met elkaar, we gedenken met elkaar, we drinken samen. Dat menselijke aspect is heel groot.” Leo Eijkenboom, voorzitter, generaal en lid van de drumband, merkt op dat leeftijd geen rol speelt. “Ons jongste lid is een paar maanden oud, de oudste ver in de 90. Jong en oud praat met elkaar en trekt samen op. Dat maakt de samenhang heel sterk. We sporen jongeren ook actief aan om lid te worden. We nemen hen serieus, waardoor zij op hun beurt het initiatief nemen om iets te organiseren.”

 Vrouwelijke Koning

“Naast de bekende schuttersfeesten, zoals het ZLF en OLS, hebben we tal van activiteiten. Zo nemen we altijd deel aan de dodenherdenking en om het jaar aan Koningsdag. En we hebben uiteraard ons koningsvogelschieten. Tijdens de daaropvolgende processie presenteren we de nieuwe Koning aan de gemeenschap. Bij de denplanting voor zijn huis komen tevens de nieuwe leden ‘onder de vlag’, waarna ze officieel tot de vereniging toetreden. Bijzonder is dat we nu voor de tweede keer in onze historie een vrouwelijke Koning hebben. Ook dames kunnen tegenwoordig lid worden en plaatsnemen onder de schietboom. Elke Koning schenkt de vereniging een zilveren plaat, die het hele jaar aan de vogel hangt. Enige uitzondering is dat dit keer niet onze Koning, maar haar zoon het zilver draagt. Ze heeft hem gevraagd om haar te vergezellen.”

 500 jaar historie

“In 2017 vierden we ons 500 jarig bestaan van 8 tot en met 11 juni. Dit gedenken werd gedaan tijdens een Mis. Daarnaast werd er een receptie en twee feestavonden met muzikale publiekstrekkers georganiseerd. Hét hoogtepunt was een historisch festival met optocht waarin we 500 jaar geschiedenis uitbeelden. Over de schutterij, maar bijvoorbeeld ook over de opkomst van de auto, de ontwikkeling van de landbouw en diverse legendes die we in Eys kennen. Een gerenommeerd comité van aanbeveling, met onder anderen de bisschop en gouverneur, steunt ons in het uitdragen van dit cultureel erfgoed. Niet alleen Eys, maar de hele regio kon dit feest meebeleven.”

Deel deze pagina met je familie en vrienden

Terug naar de website