Gulpen-Wittem = Cittaslow

Cittaslow - dat is niet alleen een titel of een logo - dat staat ergens voor. Voor een topgebied als het gaat over zaken als: leefomgeving, landschap en streekproducten. Over gastvrijheid, milieu, infrastructuur, cultuurhistorie en behoud van identiteit. Cittaslow is een internationaal netwerk.

Gulpen-Wittem mag sinds 2018 het keurmerk met de oranje slak voeren. Inmiddels telt het netwerk in Nederland 10 gemeenten. En al meer dan 250 gemeenten verspreid over 32 landen wereldwijd. Door samen een netwerk te vormen kunnen gemeenten hun krachten bundelen om de kwaliteit van leven te verbeteren. Door het authentieke te koesteren en door nieuwe technieken voor vooruitgang in te zetten.

Wat maakt Gulpen-Wittem zo speciaal?

Gulpen-Wittem is het kloppend hart van het Heuvelland. Een kleinschalige, gastvrije gemeente die elk seizoen verrast. Hier kun je proeven en genieten. Van de natuur, erfgoed, kunst en cultuur en streekproducten. Van rust en van ruimte. In de tien kernen én in het 5-sterrenlandschap is het goed toeven, te voet of op de fiets. De omgeving is uniek en karakteristiek. Een plek waar je je kunt opladen.

Gulpen-Wittem is ook een fijne plek om te wonen en te werken. Een plek waar we zorgvuldig omgaan met energie, met de natuur en met (drink)water. Waar we oog hebben voor mensen – jong en oud, individuen en gemeenschappen.  Voor hun ontwikkeling en gezondheid, hun wensen, ideeën en initiatieven. Je inzetten voor de maatschappij, voor een ander – dát doen we in Gulpen-Wittem samen. Met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

Ambassadeurs

De gemeente Gulpen-Wittem is trots op ondernemers, verenigingen, stichtingen, organisaties en inwoners die de Cittaslowfilosofie, bedrijfsvoering, organisatie of dagelijks leven 'als van nature' toepassen. Want dat is precies waaraan de gemeente Gulpen-Wittem het keurmerk te danken heeft. Dat zijn onze Cittaslowambassadeurs. Dit netwerk van ambassadeurs groeit, en dat is natuurlijk fantastisch om te zien. Het is mogelijk voor bedrijven, verenigingen, stichtingen of organisaties om officieel ambassadeur te worden in Gulpen-Wittem van Cittaslow. We zíjn samen Cittaslow!

Iedereen die weet wat Cittaslow betekent, denkt misschien dat het voor de hand ligt dat producenten van streekproducten, horecaondernemers, recreatieondernemers en agrariërs in aanmerking komen voor het ambassadeurschap, maar dat is niet waar. Ook ondernemers in sectoren die in eerste instantie geen link met Cittaslow lijken te hebben, kunnen ambassadeur worden! Het gaat erom dat de ondernemer, vereniging of organisatie de kernwaarden van Cittaslow onderschrijft, op een positieve manier uitdraagt en vertegenwoordigt.

Kinderboek Citta de slak

Kinderen, maar ook volwassenen, kunnen al lezend leren over het thema ‘Cittaslow’ en ontdekken wat dat allemaal inhoudt via het kinderboek dat de gemeente Gulpen-Wittem heeft uitgebracht.

Het boek is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de gemeenschap zelf en voor de productie met hulp van ondernemers uit de omgeving. De prikkelende teksten zijn geschreven door Jean-Philippe Rieu en de kleurrijke tekeningen zijn afkomstig van Marion Verhappen. De aanloop naar de presentatie van het boek was aandoenlijk, oprecht en daardoor minstens net zo waardevol als het uiteindelijke boekwerk zelf. Zo zijn alle basisscholen en hoeskamers in de gemeente bezocht om samen met jongeren en ouderen te filosoferen over Cittaslow en wat dit voor hén inhoudt. Keer op keer gebeurde er iets bijzonders bij deze sessies. De input was dikwijls zo puur dat we voor de herkenbaarheid sommige frases letterlijk hebben overgenomen. Het is écht een boek van Gulpen-Wittem.

Het verhaal gaat over slak Citta die alle dorpskernen van Gulpen-Wittem bezoekt en op zoek gaat naar haar eigen identiteit. Ze komt tijdens haar reis in aanraking met bewoners, de lokale tradities, gebruiken en herkenbare locaties in Gulpen-Wittem.