detail

Onderste Molen/Commandeursmolen

Hoofdstraat 105
Mechelen
Iets meer stroomafwaarts ligt de Onderste molen, die ook wel de Commandeursmolen heet. Die benaming is afgeleid van de Commandeur. Dat was de leider van de kloosterorde Malthezer commanderij. Aanvankelijk was het een graanmolen, later enkel een papiermolen tot dat deel in 1874 door brand werd verwoest.

Het huidige bakstenen molengebouw moet in 1876 zijn gebouwd. Helaas bleek het onmogelijk om nog wit papier te maken omdat de Geul door de zink- en looderts mijnen in Bleyberg ernstig vervuild was. Hierdoor ging de firma, die de molen en papierindustrie in beheer had, failliet.

Na de openbare verkoop werd papiermolen verbouwd en gemoderniseerd tot korenmolen. Na de Tweede Wereldoorlog liep het gebruik terug. Totdat in de jaren zeventig de vraag naar ambachtelijk gemalen tarwe en bakroggenmeel toenam. De molen is tot op de dag van vandaag volledig in gebruik genomen.

Openingstijden


De molen is tot op de dag van vandaag volledig in gebruik.

Toegankelijkheid


Er zijn geen noemenswaardige gehandicaptenvoorzieningen

Routes in de buurt

Leuks in de buurt!