detail

Wegkruis 'Eert den Schepper'

Karstraat/Botterweck 1
Wahlwiller
Onder de eik op de Kruisberg staat een opvallende steen. Hij blijkt het voetstuk te zijn van een kruisbeeld dat van de steen is los geraakt. De tekst op het voetstuk herinnert eraan dat hier op 30-11-1860 Arnold Rouillon plotseling is overleden. En, zoals dat in die tijd gebruikelijk was, wijst de steen in schrift en beeld (doodskop) op het memento mori, het ‘gedenk te sterven’, want de dood komt (altijd) onverwacht, zoals het lot van Arnold Rouillon duidelijk maakt.

Johan Arnold woonde met zijn broer Johan Caspar in de Rodestraat te Partij, in de boerderij met het jaartal 1788. Zij bezaten land te Partij, Mechelen en Wahlwiller, in deze laatste plaats onder andere op de Karstraat. Over de doodsoorzaak van de 46-jarige Johan Arnold Rouillon schrijft de pastoor van Mechelen in zijn Liber Defunctorum dat hij op de terugweg van Eys in het open veld per ongeluk onder de kar of het paard is gevallen. Hij was op slag dood. Of daar een hartstilstand aan voorafgegaan is, wordt niet vermeld.

Openingstijden


Dit wegkruis is dagelijks te bezichtigen.

Toegankelijkheid


Er zijn geen noemenswaardige gehandicaptenvoorzieningen

Routes in de buurt

Leuks in de buurt!